Historie

První velitel sboru před hostincem u Jandů na Holkově

První velitel sboru před hostincem u Jandů na Holkově

 První historický zápis o hasičském sboru Krasejovka je zaznamenán 8.srpna 1943 ve 3h odpoledne v hostinci u Jandů na Holkově. Starosta obce Krasejovky František Husinecký zahájil valnou hromadu. Přítomno bylo 72 mužů a to ze všech osad patřící do Krasejovky.

Zvlášť přivítal vzácné hosty a to: Jednatele hasičské jednoty z Č.Budějovic –  bratra Daňka a okreskového velitele bratra Dychtila z Velešína.

Sboru byla přidělena velící a jednací řeč česká a znakem jest znak českého hasičského svazu v protektorátě Čechy a Morava a heslo: NA POMOC!

Starosta obce navrhuje zapisovatele bratra Jana Matějku z Milíkovic.

Přihlásilo se 10 členů z Krasejovky, pět z Milíkovic, osm z Dolní Svince, čtyři z Horní Svince, osm z Prostřední Svince a jeden člen z Holkova. Celkem 36 činných členů.

Jan Iška st.        Horní Svince:              STAROSTA SBORU
Václav Pícha ,    Krasejovka:                 VELITEL SBORU
Václav Mertl ,    Prostřední Svince:       PODVELITEL
Jan Matějka ,    Milíkovice :                  JEDNATEL
Tomáš Píša,      Milíkovice:                  POKLADNÍK
Jan Kindlman,    Prostřední Svince:       VZDĚLÁVATEL
František Žáček, Dolní Svince:             SAMARITÁNSKÝ ZPRAVODAJ
Jan Kocmich ,     Krasejovka :              ZBROJMISTR

Do výboru zvoleni:
František Chalupa – Krasejovka
Albín Bláha           – Holkov
František Hanuš    – Prostřední Svince
Jan Štěpán           – Dolní Svince
Josef Vaclík          – Dolní Svince
Josef Talíř            – Milíkovice